Stabat Mater

af Jacopone da Todi (Jacopo Benedicti eller Benedetti)

oversat af A.Th.L., til svensk

Publikation:
Om den heliga jungruns delaktighet i passionen. Efter Jacopone da Todi. Ingår i: Ny Illustrerad Tidning 13 (1877), sid. 130
Anvendt titel:
Om den heliga jungfruns delaktighet i passionen

Sted:
Stockholm
År:
1877
Forlag:
Kildesprog:
latin
Tekstgrundlag:
ej angivet
Tekstomfang:
kompett
Øvrige kommentarer:
översättningen föregås av en essä " 'Stabat Mater'. Ett passionspoem från medeltiden" av översättaren
rediger