Antigone

af Sofokles

oversat af Bergman, Johan, til svensk

Publikation:
Sofokles. De sju bevarade dramatiska verken i svensk tolkning. Första delen
Publikationens dele:
5-17 inledning; 19-98 Kung Oidipus; 99-189 Oidipus i Kolonos; 191-253 Antigone; 255-328 Filoktetes; 329 innehåll; 331 rättelser och tillägg
Anvendt titel:
Antigone

Værket er desuden oversat til norsk, bokmål, norsk, nynorsk, dansk,

Sted:
Stockholm
År:
1947
Forlag:
P.A. Norstedt & söners förlag
Kildesprog:
græsk
Tekstgrundlag:
ej angivet
Tekstomfang:
komplett
Øvrige kommentarer:
översättningarna av dramerna föregås av korta introduktioner
rediger