[Fragmentum]

af Quadratus

oversat af Schindler, Peter, til dansk

Publikation:
De apostolske fædre og andre urkirkelige dokumenter. Indledede, fordanskade og forklarede. Vol. I-II
Publikationens dele:
vol. I: 5-13 förord; 15-32 inledning (om patristik, om patrologins historia och material, om verket); 33-329 översättningar; 331-355 systematisk textsamling i översättning (texter till studiet av nya testamentets kanon); karta; vol. II: 5-156 översättningar; 157-366 systematiska textsamlingar i översättning (inofficiella Jesusord; apokryfa evangelier; andra apokryfa texter; Salomons oden; texter till symbolstudier; texter till studier av de äldsta liturgierna; texter till studiet av kristendomsförföljelserna
Serie:
Antiquitates christianae III-IV
Anvendt titel:
Apologi

Værket er desuden oversat til norsk, bokmål, svensk,

Sted:
København
År:
1948
Forlag:
H. Hagerp's forlag
Kildesprog:
græsk
Præsentation:
Detta fragment av vad som antas vara den äldsta kristna apologi, skriven av Quadratus (gr. Kodrātos) under kejsar Hadrianus, har bevarats i Eusebios Historia Ecclesiastica 4.3.1f.
Tekstgrundlag:
olika
Tekstomfang:
komplett
Vurderinger:
rec. av H. Koch i Dansk teologisk tidskrift 11 (1948), sid. 133-137
Øvrige kommentarer:
översättningen av de enskilda texterna föregås av inledningar och beledsagas av kommentarer
rediger