Hymni

af Synesios av Kyrene

oversat af Thomander, J.H., til svensk

Publikation:
Sånger ifrån den äldsta Kyrkan. Öfwersättning
Publikationens dele:
innehåller översättningar av hymner av Prudentius, Venantius Fortunatus, Klemens av Alexandria, Synesius

Sted:
Lund
År:
1828
Forlag:
Berlingska boktryckeriet
Kildesprog:
græsk
Tekstgrundlag:
olika
Tekstomfang:
urval
Øvrige kommentarer:
kort företal och korta anmärkningar finns
rediger