Historia de antiquitate regum Norwagiensium

af Theodericus monachus

oversat af Danielsen / Frihagen / Gustafson, til norsk, bokmål

Publikation:
Latinsk tekstsamling for filologer utgitt av Utvalg for den forberedende prøve i latin. III. Oversettelser ved Bjørg Tosterud Danielsen Anne Katrine Frihagen, Kjell Gustafson.
Publikationens dele:
s.47-58 [s.1-3: Varro - Om det latinske sprog; s.4-12: Tacitus - Germania; s.13-15: Seneca - Brev til Lucilius; s.16-18: Plinius - Brev; s.19-23: Augustin - Bekjennelser; s.24-25: Boethius - Filosofiens trøst; s.26-27: Priscianus - Om språkvitenskap; s.28-30: Bibelen; s.36-38: Beda - Englands kirkehistorie; s.39-41: Robertus monachus - Om korstogene; s.42-46: Frankernes historie; s.47-58: Theodoricus monachus - De norske kongers historie; s.59-63: Norges historie; s.64: St. Olavs undergjerninger; s.65-66: St. Halvards historie; s.67-69: Norske diplomer fra middelalderen; s.70-72: De egyptiske eremitters levnet; s.73-75: Honorius Augustodunensis: Kirkeinnvielse; s.76-77: Aetherias pilgrimsreise; s.78-79: Den hellige Eustatius liv; s.80: Catullus - Dikt; s.81-82: Vergilius - Bukoliske dikt; s.83-84: Vergilius - Om landbruk; s.84: Vergilius - Aeneiden; s.85-87: Horatius - Satirer; s.87-88: Horatius - Oder; s.89-90: Ovidius - Metamorfosene; s.91: Epigrammer; s.92: Martialis - Epigrammer; s.93: Holberg - Epigrammer; s.94-96: St. Ambrosius - Hymner; s.97-98: Alcuin - O mea cella; s.99-100: Thomas fra Celano - Dies irae; s.101-104: Carmina Burana; s.104-107: Anonyme dikt; s.108-111: Plautus - Mostellaria].
Anvendt titel:
De norske kongers historie

Værket er desuden oversat til norsk, norsk, nynorsk,

Sted:
[Oslo]
År:
1975
Forlag:
Universitetet i Oslo
Kildesprog:
latin
Tekstgrundlag:
ikke oppgitt
Tekstomfang:
utvalg: Fortale; kap. I-III, XIV-XVI, XVIII-XIX.
rediger