Acta Joannis

af Anonymus

oversat af Ekenberg, Anders, til svensk

Publikation:
Svenskt patristiskt bibliotek. Vol. I. Gudstjänst & kyrkoliv. Huvudredaktör Samuel Rubenson. Denna volyms redaktör Per Beskow
Publikationens dele:
9-10 förord; 11-20 inledning; 21-49 Eukaristiböner )översättningar: ur Didaché, Johannesakterna, Tomasakterna, Fragment av en tidig etyptisk eukaristibön, Serapion av Thmuis eukaristibön, Basileiosliturgins eukaristibön, Den romerska kanonbönen, De apostoliska konstitutionernas eukaristibön, Gallisk aukaristibön för söndagar); 50-77 Andra böner och hymner (ur Första Klemensbrevet, Hymn av Klemens av Alexandria, De pseudoklementinska homilierna, Böner ur egyptiska papyrer, Den äldsta Mariabönen, Aftonhymn, Gloria, Marius Victorinus Andra treenghetshymnen, Te Deum, Akathistoshymnen); 78-116 Beskrivningar av gudtjänsten (ur Justinus Martyrens Apologi, Irenaeus Mot Heresierna, Tertullianus Apologeticum, Tertullianus Om dopet, Cyprianus Om Herrens bön, Egeria Vallfärd till heliga platser); 117-125 Trosbekännelser (översättningar: Trosbekännelsen i det lituriska fragmentet från Dêr Balyzeh, Bekännelsen hos Irenaeus, Gammalromerska trosbekännelsen, Apostoliska trosbekännelsen, Nicenska trosbekännelsen, Niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsen, Athanasianska trosbekännelsen); 126-207 Kyrkoordningar (översättningar: Canon Muratori, ur Apostlarnas undervisning, Kanones från kyrkomötet i Illiberis (Elvira), Kanones från kyrkomötet i Arles 314, Kanones från kyrkomötet i Ankyra 314, Kanones frå kyrkomötet i Neocaesarea (Kappadokien) ca 315, Kanones från kyrkomötet i Nicaea 325, Kanones från kyrkomötet i Gangra ca 340, Kanones från kyrkomötet i Antiochia 341, Kanones från kyrkomötet i Laodikeia mellan 341 och 381, Kanones från kyrkomötet i Konstantinopel 381, Kanones från kyrkomötet i Chalcedon 451); 208-212 namn- och sakregister; 213-218 ordförklaringar; 219-220 bibelställen; 221-224 källor; 225 förkortningar; 226 litteratur
Serie:
Svenskt patristiskt bibliotek
Anvendt titel:
Johannesakterna
ISBN:
91-7580-167-1

Sted:
Skellefteå
År:
1998
Forlag:
Artos
Kildesprog:
græsk
Tekstgrundlag:
Lipsius & Bonnet, Acta Apostolorum apocrypha. Leipzig 1891-1903
Tekstomfang:
utdrag
Øvrige kommentarer:
korta kommentarer finns i anslutning till varje enskild text
rediger