Apophthegmata patrum

af Anonymus

oversat af Beskow, Per / Lindkvist-Markström, Birgit, til svensk

Publikation:
Ökenfädernas tänkespråk. Apophtegmata patrum. Den alfabetiska samlingen i urval. Översatt av Per Beskow i samarbete med Birgit Lindkvist-Markström; med inledning av Helladius Siljanus, munk i ortodoxa kyrkan
Publikationens dele:
5-6 förord; 7-14 vägen till öknen av Per Beskow; 15-24 fädernas vägledning av Helladius Siljanus, munk i den ortodoxa kyrkan; 25-161 översättning (texter av Agathon, Ammonas, Ammun, Antonios den store, Anub, Arsenios, Daniel, Dioskoros, Epifanios, Evagorios, Gelasios, Hilarion, Isak, Isidoros presbytern, Isidoros Pelusion, Johannes dvärgen, Josef av Panefo, Johannes Kassianos, Kronios, Longinos, Makarios den store, Moses rövaren el. etiopiern, Pachomios, Pambo, Pior, Poimen, Silvanos, Sisoës, Symeon styliten, Theodoros av Ennaton, Theodoros av Ferme, Theofilos ärkebiskopen, Zacharias); 162-168 biografiska notiser; 169-172 ordförklaringar; 173-174 källor; 175-176 bibelställen; 177-179 personregister
Anvendt titel:
Ökenfädernas tänkespråk
ISBN:
91-7580-015-2

Værket er desuden oversat til norsk, bokmål,

Sted:
Storuman
År:
1982
Forlag:
Artos
Kildesprog:
græsk
Tekstgrundlag:
Migne 1864
Tekstomfang:
urval
Øvrige kommentarer:
3:e uppl. 1993; 4:e uppl. 2003
rediger