Epistula ad Diognetum

af Anonymus

oversat af Blix, F.A., til svensk

Publikation:
Brefvet till Diognet. Öfversättning med inledning och några anmärkningar, som, af Högvördiga Domkapitlet i Hernösand öfversedd och gillad, för Pastoral-examen är utgifven att offentligen försvaras
Publikationens dele:
3-6 inledning; 7-17 översättning; 19-32 några anmärknignar
Anvendt titel:
Brefvet till Diognet

Værket er desuden oversat til norsk, norsk, bokmål, dansk,

Sted:
Uppsala
År:
1876
Forlag:
Akademiska boktryckeriet
Kildesprog:
græsk
Tekstgrundlag:
Gebhardt, Harnack, Zahn
Tekstomfang:
komplett
Øvrige kommentarer:
dissertation
rediger