Kerygma Petri

af Anonymus

oversat af Schindler, Peter, til dansk

Publikation:
De apostolske fædre og andre urkirkelige dokumenter. Indledede, fordanskade og forklarede. Vol. I-II
Publikationens dele:
vol. I: 5-13 förord; 15-32 inledning (om patristik, om patrologins historia och material, om verket); 33-329 översättningar; 331-355 systematisk textsamling i översättning (texter till studiet av nya testamentets kanon); karta; vol. II: 5-156 översättningar; 157-366 systematiska textsamlingar i översättning (inofficiella Jesusord; apokryfa evangelier; andra apokryfa texter; Salomons oden; texter till symbolstudier; texter till studier av de äldsta liturgierna; texter till studiet av kristendomsförföljelserna
Serie:
Antiquitates christianae III-IV
Anvendt titel:
Petri prædiken

Værket er desuden oversat til norsk, bokmål,

Sted:
København
År:
1948
Forlag:
H. Hagerp's forlag
Kildesprog:
græsk
Tekstgrundlag:
olika
Vurderinger:
rec. av H. Koch i Dansk teologisk tidskrift 11 (1948), sid. 133-137
Øvrige kommentarer:
texten har bevarats som fragment i Clemens Alexandrinus, Stromata; översättningen av de enskilda texterna föregås av inledningar och beledsagas av kommentarer
rediger