Homilia in divites

af Basileios av Caesarea

oversat af Oftedal, Lars, til norsk, bokmål

Publikation:
Udvalgte Taler og Breve af Basilius, kaldet den store. Oversat fra den græske Grundtext. Vidnesbyrd af Kirkefædrene 16 (flerbindsverk, 19 bind, 1880-1897).
Publikationens dele:
s.86-104 [s.5-33: innledning (Om Basilius’s Liv og Virksomhed); s.34-222: taler (s.34-39: Innledningtale om Askesen; s.39-55: Formaningstale om Verdens Forsagelse og om den aandelige Fuldkommenhed; s.55-58: Tale om en Munks rette Prydelse; s.58-73: Tale over Mos. 15, 9: ”Giv Akt paa dig selv”; s.74-86: Tale imod Havesyge. Luc. 12, 18: "Jeg vil rive mine Lader ned og bygge dem større"; s.86-104: Tale om de rige; s.105-122: Tale under Tørstetiden og Hungersnøden; s.122-136: Tale imod Vredagtighed; s.137-148: Tale om misundelse; s.148-165: Formaning til den hellige Daab; s.165-178: Tale imod Drankerne; s.178-191: Tale over Martyren Gordios; s.191-203: Prediken om Ydmyghed; s.203-222: Tale for Ungdommen, hvorledes man kan have Nytte af hedenske Forfattere); s.225-391: udvalgt breve; innhold]
Anvendt titel:
Tale om de rige

Sted:
Oslo
År:
1890
Forlag:
Malling
Kildesprog:
græsk
Tekstgrundlag:
ikke oppgitt
Tekstomfang:
komplett
rediger