Alcibiades [Sp.]

af Platon

oversat af Wyller, Egil A., til norsk, bokmål

Publikation:
Platon. Erkjenn deg selv. Fire små sokratiske dialoger. Oversatt fra gresk med innledning og efterord av Egil A. Wyller.
Publikationens dele:
s.129-181 [s.5: innholdsfortegnelse; s.7-10: innledning; s.13-52: Charmides - Om besinnelse; s.53-90: Laches - Om mot; s.91-125: Lysis - Om vennskap; s.129-181: Alkibiades - Om selverkjennelse; s.182-2001: Gjennomgåelse av dialogenes innhold]
Serie:
Klassikerbibliotek 5
Anvendt titel:
Alkibiades

Værket er desuden oversat til svensk, dansk,

Sted:
Oslo
År:
1963
Forlag:
Aschehoug
Kildesprog:
græsk
Tekstgrundlag:
ikke oppgitt
Tekstomfang:
komplett
Øvrige kommentarer:
2. oppl. 1981 (Thorleif Dahls kulturbibliotek). Alkibiades I er også utg. Oslo 1999 (Platons samlede verker bind 2, Vidarforlaget, ISBN: 82-90016-84-0)
rediger