Cratylus

af Platon

oversat af Stolpe, Jan, til svensk

Publikation:
Platon Skrifter. Bok 2. Översättning, förord och noter
Publikationens dele:
7-14 förord; 15-463 översättningar; 465-508 noter; 509-520 litteratur
Serie:
Atlantis väljer ur världslitteraturen
Anvendt titel:
Kratylos
ISBN:
91-7486-577-3

Værket er desuden oversat til norsk, bokmål, dansk,

Sted:
Stockholm
År:
2001
Forlag:
Atlantis
Kildesprog:
græsk
Tekstgrundlag:
ej angivet
Tekstomfang:
komplett
rediger