Apophthegmata patrum

af Anonymus

oversat af Lundin, Jonas, til svensk

Publikation:
Svenskt patristiskt bibliotek. Vol V. Asketer och munkar. Huvudredaktör Samuel Rubenson. Denna volyms redaktör Samuel Rubenson. Översättare Per Beskow, Stephan Borgehammar, Britt Dahlman, Bengt Ellenberger, Elisabeth Göransson, Birgitta Hallding, Bo Holmberg, Tomas Hägg, Henrik Rydell Johansén, Jonas Lundin, Samuel Rubenson, Per Rönnegård, Jan-Eric Steppa
Publikationens dele:
7-10 förord; 11-32 inledning; 33-96 regler (översätter Pachomios regel, Augustinus regel, Caesarius av Arles, regel för nunnor); 97-179 levnadsskildringar (översätter Om urskillning (ur Ökenfädernas tänkespråk), Den fastande munken, Berättelser kring Daniel av Sketis, Pachomios liv, kap. 1-30, Symeon styliten liv, Eugendus liv); 181-250 Andlig vägledning (översätter Esaias Monachos, Asketikon, Barsanufios och Johannes brev, Dorotheos av Gaza undervisande tal, Johannes Klimakos, ur den gudomliga stegen, Isak av Nineve, Betraktelser över helvetet, Defensor från Ligugé, ur Gnistornas bok); 259-261 ordförklaringar; 263-267 bibelställen; 268-272 källor och litteratur
Serie:
Svenskt patristiskt bibliotek
Anvendt titel:
Den fastande munken
ISBN:
978-91-7580-389-0

Værket er desuden oversat til norsk, bokmål,

Sted:
Skellefteå
År:
2008
Forlag:
Artos & Norma
Kildesprog:
græsk
Tekstgrundlag:
Hss Par. gr. 1596 från 1000-talet; se Bibliotheca Hagiographica Graeca 1450Z (N 641)
Tekstomfang:
utdrag
rediger