Philokalia

af Varii auctores/Iohannes Cassianus

oversat af Johansen, Johannes R., til norsk, bokmål

Publikation:
Filokalia. De gamle fedrenes lære om det rene hjertets uavlatelige bønn. Utvalg og oversettelse ved Fader Johannes.
Publikationens dele:
s.56-64 [s.7-8: innhold; s.10-11: forord; s.12-36: innledning (Hesykasmen. Den hellige Gregorios Palamas og hans lære om Guds vesen og Guds energier. Filokalia, dens tilblivelse og innhold); s.38-185: Filokalia. Utvalgte tekster med innledning til hver tekst (s.38-54: Den hellige Gregorios Palamas - Om de hellige hesykhaster; s.54-64: Den hellige Johannes Cassianus - Hensikten og målet med askesen og Lidenskapen og kampen mot disse; s.69-83: Simeon den nye teologen - Om de tre former for oppmerksom bønn; s.83-97: Gregorius av Sinai - Om kontemplasjon og bønn; s.98-116: Nikiforos munken - Om å stige inn i hjetet, og våke over det med årvåkenhet; s.116-138: Ignatios og Kallistos; s.142-152: Presbyteren Hesykhios; s.152-156: Filotheos av Sinai; s.156-159: Theoleptos av Filadelfia; s.162-185: En oppbyggelig fortelling om abba Filemon; s.186-187: litteratur; s.188-190: noter].
Anvendt titel:
Hensikten og målet med askesen; Lidenskapene og kampen mot dem.
ISBN:
82-7024-069-9

Sted:
Oslo
År:
1993
Forlag:
St. Olavs Forlag
Kildesprog:
græsk
Præsentation:
Den hellige Johannes Cassianus eller Romeren (f. omkr. 350 i Gallia, d. 435) dro til Betlehem og gikk i kloster der. År 400 ble han viet til diakon av den hellige Johannes Krysostomos. Han skrev regler og råd for det monastiske liv. Av de 36 bøkene han skrev har Filokalia tatt med ni, som handler om lastene og kampen mot dem, om nåden og den frie vilje, om bønnen og det åndelige liv generelt.
Tekstgrundlag:
Feofan Zatvornik, 5. utg. fra 1963 (The Monastery of The Holy Trinity, Jordanville, USA)
Tekstomfang:
utvalg: utdrag fra kap. 1 og 4.
rediger