Philokalia

af Varii auctores/Nikeforos

oversat af Johansen, Johannes R., til norsk, bokmål

Publikation:
Filokalia. De gamle fedrenes lære om det rene hjertets uavlatelige bønn. Utvalg og oversettelse ved Fader Johannes.
Publikationens dele:
s.99-116 [s.7-8: innhold; s.10-11: forord; s.12-36: innledning (Hesykasmen. Den hellige Gregorios Palamas og hans lære om Guds vesen og Guds energier. Filokalia, dens tilblivelse og innhold); s.38-185: Filokalia. Utvalgte tekster med innledning til hver tekst (s.38-54: Den hellige Gregorios Palamas - Om de hellige hesykhaster; s.54-64: Den hellige Johannes Cassianus - Hensikten og målet med askesen og Lidenskapen og kampen mot disse; s.69-83: Simeon den nye teologen - Om de tre former for oppmerksom bønn; s.83-97: Gregorius av Sinai - Om kontemplasjon og bønn; s.98-116: Nikiforos munken - Om å stige inn i hjetet, og våke over det med årvåkenhet; s.116-138: Ignatios og Kallistos; s.142-152: Presbyteren Hesykhios; s.152-156: Filotheos av Sinai; s.156-159: Theoleptos av Filadelfia; s.162-185: En oppbyggelig fortelling om abba Filemon; s.186-187: litteratur; s.188-190: noter].
Anvendt titel:
Om å stige inn i hjetet
ISBN:
82-7024-069-9

Sted:
Oslo
År:
1993
Forlag:
St. Olavs Forlag
Kildesprog:
græsk
Præsentation:
Nikeforos munken eller eremitten er den første som vektlegger Jesus-bønnens psykosomatiske side, idet han beskriver den repetitive Jesus-bønnen somen slags åndedrettsøvelse.
Tekstgrundlag:
Feofan Zatvornik, 5. utg. fra 1963 (The Monastery of The Holy Trinity, Jordanville, USA)
Tekstomfang:
utvalg
Øvrige kommentarer:
Også utg. Oslo 2002 i Østkirken. Skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom (Utvalg og innledende essay av Christine Amadou. Oversatt av Christine Amadou, Torstein Theodor Tollefsen, Tore Frost, Fader Joh. Johansen, Jens Braarvig, Ingunn Lunde, Wera Sæther og Tove Terjesen), s.177-193.
rediger